Autor: Niklas Edlund       Tłumaczenie: A.V.       Tytuł oryginału: "Shopping With Mom"